Підсумково-інструктивна педагогічна рада 2018-2019р.

10 січня 2019 року проведена підсумково-інструктивна педагогічна рада «Результативність навчально-виховного процесу за І та завдання на ІІ семестр 2018-2019 н.р.

План проведення

1. Підсумки освітнього процесу  за перший семестр 2018-201навчального року та завдання на другий семестр

Круль В.О., заступник  директора з   навчальної роботи

2. Підсумки виховного процессу за перший семестр 2018-2019 навчального року та завдання на другий семестр

Вишкова В.М., заступник  директора з   виховної роботи

3. Практична підготовка студентів коледжу в умовах реформування нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

Созонова Л.Г., завідувач педагогічної практики

4. Підсумки роботи шкільного та дошкільного  відділень за перший семестр 2018-2019 навчального року та завдання на другий семестр

Скорина Д.О., завідувач   шкільним відділенням

Короткова В.Г., завідувач дошкільним відділенням

5.  Інформація про зміни до виплати заробітної плати з 01.01.2019 року                                                    

                                                                   Цуркаленко Т.І., економіст коледжу

У виступі КРУЛЬ В. О., заступника директора з навчальної роботи відзначено:

Головними завданнями коледжу як центру освіти та виховання молоді є завдання потреб особистості в інтелектуальному, культурному й моральному розвитку; виховання в дусі українського патріотизму, набуття вищої освіти і кваліфікації в обраній галузі професійної діяльності, підвищення культурного рівня громадян.

Особливостями роботи коледжу є неузгодженість потреб сучасного суспільства і рівня підготовленості випускників шкіл, невизначеність долі наших навчальних закладів.

Незважаючи на труднощі, які виникають на сучасному етапі розвитку освіти, освітньо-виховний процес у коледжі здійснюється відповідно до Законів Про вищу освіту, Про освіту, Про загальну середню освіту, інструктивно-методичних листів, наказів МОНУ, департаменту освіти та інших законодавчих актів з питань освіти.

Коледж працює за державними галузевими стандартами, які затверджені МОНУ.

Але сьогодні вимога – це самостійне складання освітньо-професійної програми з кожної спеціальності. Завідувачі відділення розробили такі програми, вони будуть ще раз обговоренні членами групи забезпечення і представлені на обговорення та схвалення педагогічного колективу.

Особливе місце в удосконаленні навчально-виховного процесу та підвищенні педагогічної майстерності викладачів займають відкритті заняття. Відкрите заняття на відмінну від звичайного – спеціально підготовлена форма організації, методичної роботи, в той же час на таких заняттях протікає реальний навчальний процес.

Відкриті заняття провели:

 • Лобко Я. О. (історія: Україна і світ на тему «Революції в Центральній Європі», 11А);
 • Предко А. М. з алгебри 12Б тема: «Дослідження функцій за допомогою похідної»;
 • Тімашова О. А. з сучасної української мови – заняття – квест на тему «Розділові знаки у складнопідрядному реченні»;
 • Горб Т. Й. з історії України на тему «Українська держава Павла Скоропадського»;
 • Іванова О. О. з практичного курсу англійської мови на тему «Подорожі» 12А ;
 • Джумига О. Є. з основ музичного інструменту;
 • Параскун І. Л. з української мови (23Б група).

Викладачі на таких заняттях демонстрували колегам позитивний інноваційний досвід, реалізацію методичної ідеї, застосування методичного прийому чи методу навчання.

Такі заняття проводяться один раз на п’ять років тобто в атестаційний період. Вважаємо, що вивчити, оцінити роботу викладача за результатами проведення відкритого заняття неможливо. Та і слід вже відійти від традиційного проведення занять, а продумати про проведення тренінгів, квестів та інших форм занять та позакласних заходів.

У І семестрі 2018-2019 н.р. робота коледжу проводилась у навчально-практичному, методичному та виховному напрямку відповідно до річного плану роботи.

Освітній процес здійснюється відповідно до Положення про освітній процес у КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».

Зміст і якість навчання контролюється на всіх етапах – від планування роботи викладачів до аналізу їх діяльності за результатами семестрового контролю.

Основне завдання викладача – це навчати, виховувати, якісно проводити заняття. Буде організований, дисциплінований викладач – дисциплінованими і організованими будуть студенти.

Адже сучасна школа потребує вчителя нового типу, який володіє високою фаховою кваліфікацією та професійною культурою, здатний об’єктивно осмислювати педагогічні явища і факти, критично оцінювати й творчо сприймати педагогічну дійсність. Сьогодні в школі потрібен передусім інтелігентний, компетентісний, толерантний, культурний учитель, який володіє необхідними фаховими знаннями та вміннями, усвідомлює шлях до їх засвоєння, володіє принципами і методами пізнання теорії і практики, вивчає нові документи, положення, концепції.

З цією метою протягом І семестру проведено педагогічну та методичну ради.

Протягом І семестру проведено:

- Педагогічну раду-педагогічний міст «Нова українська школа – старт реформи. Підготовка майбутнього фахівця для роботи в Новій українській школі у педагогічному коледжі».

Педагогічна рада - педагогічний міст проводилася за такими питаннями:

1. Початкова школа в контексті ідей  Нової  української школі. Майборода Н.В., голова предметно-циклової комісії.

2. Використання технології навчання «Шість цеглинок» в освітньому просторі початкової школи. Миронюк І.О., викладач психолого-педагогічних дисциплін

3. Критичне мислення як дієвий спосіб виховання демократичного  менталітету учнів та вчителів. Жидецька Н.М., викладач психолого-педагогічних дисциплін

- Методичну раду-методичний діалог «Нова українська школа: стратегії та напрямки розвитку початкової школи».

Стратегії розвитку початкової освіти в умовах реформування загальної середньої освіти в Україні розкрила голова предметно-циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін Майборода Н. В. Викладач Жидецька Н. М. обґрунтувала необхідність впровадження технології розвитку критичного мислення в практику роботи з молодшими школярами. Скорина А. О. , практичний психолог коледжу, окреслив поради щодо формування критичного мислення.  Лего як систему в освітньому просторі Нової початкової школи презентувала викладач Миронюк І. О. Психолого-педагогічний супровід взаємодії в процесі реалізації ідей Нової української  школи демонструвала викладач Созонова Л. Г.

Проведення тижнів предметно-циклових комісій — багаторічна традиція і одна з форм вивчення перспективного педагогічного досвіду викладачів коледжу. Основні  завдання їх проведення – вдосконалення професійної майстерності викладачів через участь в організації та проведенні заходів, використання різноманітних форм і методів роботи для розкриття творчого потенціалу студентів та викладачів.  Метою тижнів є розвиток інтересу у студентів до обраної професії, активізація їх творчих і професійних здібностей, залучення студентів до позанавчальної роботи. Заходи, які були проведені у рамках тижнів, презентовано на сайті навчального закладу та  інформаційних стендах.

Протягом першого семестру проведені тижні предметно-циклових комісій.

З 10.09. по 14.09. 2018 було проведено Олімпійський тиждень, який включав проведення:

10.09. 2018 – змагання з шахів, шах матів, кульової стрільби                 (Дирда О. П.).

11.09. 2018 – турнір  з міні-футболу (Грицюк О. А., Павленко О. І., Вжещ С. М.).

12.09. 2018 – «Веселі старти». Змагання серед студентів І курсів. (Павленко О. І., Грицюк О. А., Дирда О. П.).

13.09. 2018 – змагання  з баскетболу серед студентів та викладачів. (Павленко О. І., Грицюк О. А., Дирда О. П.).

14.09. 2018 – змагання  з настільного тенісу  (Павленко О. І.).

Брали участь у змаганнях з міні-футболу (08.09.2018р.), присвячені Дню фізкультурника на першість району (Павленко О. І.).

Під час предметного тижня предметно-циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін (25.09.- 01.10.) проведено:

                                             25.09.2018

 • Випуск буклету для студентів коледжу «Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського: практичне впровадження в початкову освіту».                         Созонова Л. Г.
 • Вікторина «Сторінками  великого життя»  (ІІІ-ІV курс).                Скорина А. О.  26.09.2018
 • Відкрита консультація до написання курсових робіт з психолого-педагогічних дисциплін. Скорина А. О., Миронюк І. О.
 • Круглий стіл «Педагогічні ідеї  В.О. Сухомлинського: практичне впровадження в початкову освіту». 14 в гр., Миронюк І. О.
 • Урок-пам’ять «В.О.Сухомлинський – творець педагогіки добра».  Миронюк І. О.  27.09.2018

Слайд-бесіда «В.Сухомлинський: серце віддаю дітям»  (ІІ курс).                       Шварьова Н. С., Жидецька Н. М.

 • Створення колекції афоризмів та висловлювань                                          В. О. Сухомлинського.  Миронюк І. О.
 • Проведення конкурсу творчих робіт студентів  «Спадщина                       В. О. Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії, любові».       Жидецька Н. М.  28.09.2018
 • Педагогічні діалоги «Ідеї В.О.Сухомлинського і Нова українська школа». Майборода Н. В.
 • Наш сучасник, наша історія, наше майбутнє» (оформлення куточка пам’яті). Миронюк І. О.
 • Твори В.О.Сухомлинського очима дітей  (виставка дитячих малюнків). Методисти з позанавчальної практики. 01.10.2018
 • Педагогічний театр «Казки школи під голубим небом» (на позанавчальній практиці, ІІ-ІІІ курс).  Методисти практики.

     З 24 вересня до 29 вересня 2018 року комісія дошкільних дисциплін проводила предметний тиждень спеціальності 012 Дошкільна освіта.

В межах тижня було організовано та проведено ряд заходів:

 • Дні практики з 24 вересня. Інтерв’ю з вихователями «Моя професія найкраща!». Інтерв’ю проводили в ЗДО «Чебурашка» студенти 24-Б групи, керівник Гресь О. А., ЗДО «Малятко» студенти 23-А групи, керівник Вишневська М. С., ЗДО «Калинка», студенти 23-А, керівник Павленко І. В., ЗДО «Малятко» студенти 24-Б групи, керівник Дрондель В. П., Краще інтерв’ю підготовлено під керівництвом  викладача Гресь О. А. 25 вересня. Педагогічний марафон «Своїй професії я гімн співаю, бо кращої на світі я не знаю». Підготували студенти 23-А,Б  груп, студенти ІІІ курсу заочної форми навчання та викладачі Павленко І. В., Кучерявенко Л. М.

Студенти дізналися про перші кроки становлення довкілля, значення педагогічної праці та її роль у становленні та розвитку особистості дошкільника, сучасні виклики до професії педагога (якого вихователя чекає сьогодні заклад дошкільної освіти; інновації в дошкільних закладах; особливості практичної діяльності з дітьми дошкільного віку в сучасних ЗДО).

 • 26 вересня. Педагогічний вернісаж мудрих порад від                               В. О. Сухомлинського «Даруй добро і май надію», у якій брали участь студенти 22-А,Б груп і підготували викладачі Козицька А. І., Короткова В. Г., Дрондель В. П.

Захід мав на меті проінформувати про відзначення 100-річчя від дня народження видатного українського педагога, вченого з світовим іменем –    В. О. Сухомлинського; ознайомити зі стежками його життєвого шляху; розширити уявлення про різнопланову та багатоаспектну педагогічну спадщину мислителя, вченого, педагога-практика; сформувати у свідомості майбутніх педагогів суть педагогіки Милосердя і Добра як найвищої святині педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського; сприяти вихованню поваги до мудрих заповідей педагога, викликати бажання дарувати дітям щасливі миттєвості дитинства.

 • 27 вересня. Літературно-методична студія. «В. О. Сухомлинський – дітям» Презентація дитячих книг. Підготували та приймали участь студенти 24-А,Б груп та заочного відділення та викладачі Короткова В. Г., Скорина О. В., Вишневська М. С.

Захід сприяв поглибленню уявлень студентів про                                               В. О. Сухомлинського як дитячого письменника, головними ідеями його творів для дітей, розширенню знань про форми організації спілкування з дітьми за творами автора та методику їх використання в роботі з дітьми; формуванню  у майбутніх педагогів навичок використання його літературної спадщини в умовах модернізації дошкілля України в рамках змісту Базового компоненту дошкільної освіти та чинних програм для ЗДО; розвитку професійного інтересу до літературної творчості В. О. Сухомлинського та творчих здібностей.

 • 28 вересня. Випуск мульти-газет до Усеукраїнського дня дошкілля.

Взяли участь студенти 22 Б групи, курсовий керівник Козицька А. І., 23 А групи, курсовий керівник Павленко І. В., 22 А групи, курсовий керівник Іванова О. О., 24 Б групи, курсовий керівник Харламова О. С.

Найкраща мульти-газета 22-Б групи, курсовий керівник                        Козицька А. І.

28 вересня. Привітання вихователів базових дошкільних закладів міста з Усеукраїнським днем дошкілля.

Цариці всіх наук було присвячено проведення тижня математичних дисциплін (05.11. по 09.11.2018р.). Заходи предметного тижня:

              05.11.2018

 • Калейдоскоп «Чи знаєш ти таблицю множення?». Викладач Альнікова Н. М.
 • Інтелектуальна гра «Ерудит-квартет». 13-А група. Викладач                          Орел Т. В.  06.11.2018
 • Конкурс знавців  прислів’їв та приказок з числами. 22-і групи. Викладач Павловська В. В.
 • Квест «Знайди скарб Чахлика Невмерущого». 12-і групи. Викладач Чернова Л. Л. 07.11.2018
 • Конкурс комп’ютерних малюнків.
 • Математичний ринг. 14-і групи. Викладач Альнікова Н. М.
 • 08.11.2018 Конкурс кросвордів та виробів, виконаних в техніці                     ори гамі.
 • Розширене заняття математичного гуртка «Математика та гармонія». 12-і групи. Викладач Чернова Л. Л.
 • Математична кухня. Майстер-клас для студентів 13-х груп. Викладач Павловська В. В. 09.11.2018
 • Підведення підсумків тижня математичних дисциплін.

  У листопаді місяці (19.11.-23.11.) проведено тиждень природничих дисциплін, трудового навчання та образотворчого мистецтва, іноземної філології, соціально-гуманітарних та природничих дисциплін.

Проведено підсумки тижня, наказом по коледжу відзначено викладачів.

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки, головна мета якої – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. Ця реформа особливо стосується педагогічного коледжу, так як саме педагоги навчального закладу здійснюють підготовку майбутніх спеціалістів для роботи в Новій українській школі.

Відповідно до цієї мети педагогічний колектив продовжив роботу за Планом дій КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж», який передбачає завдання роботи для методичного кабінету, практичного психолога, завідувача педагогічною практикою, голів предметно-циклових комісій, завідувачів кабінетів, бібліотеки коледжу, спрямовані на якісну підготовку майбутніх фахівців  для Нової української школи у 2018-2019 навчальному році. Триває спільна робота методкабінету, предметних комісій з районним методкабінетом, кафедрою початкового навчання та педагогіки і психології МНУ імені В. О. Сухомлинського, кафедрами початкового і дошкільного виховання МОППО з даної проблеми.

28 вересня 2018 року відповідно до плану роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  взяли участь у роботі обласного семінару вчителів експериментальних закладів загальної середньої освіти з проблеми «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового державного стандарту початкової загальної освіти», який відбувся на базі КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» та Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. Викладачі коледжу слухали виступи:

 •  Шуляра Василя Івановича, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого вчителя України «Нова українська школа: від експерименту до практики».
 •  Степанець Наталії Михайлівни, доктора філософії в галузі освіти, доцента кафедри теорії й методики дошкільної та початкової роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Особливості експериментальної роботи в 2-му класі».

Педагоги коледжу мали змогу відвідати відкриті уроки в експериментальних класах:

 • Тема: «Парасолька», 2-й клас, учителі Молінська Л.Ю.,                Нікітіна О.М.
 • Музика. Тема: «Пісня.Танець.Марш», 2-й клас, учитель              Вертейко І.В.
 • Англійська мова. Тема: «Моє тіло», 2-й клас, учитель                 Довгенко Ю.В.

Учасники обласного семінару відвідали майстер-клас «Виготовлення листівки. Техніка «скрапбукінг» керівника гуртка ШУЛЯР А. О.

Про спільну роботу вчителів початкових класів Новобузького району та  викладачів педагогічного коледжу розповіла Созонова Л. Г., завідувач практики.

07 листопада 2018 року проведена творча зустріч викладачів-методистів педагогічної практики коледжу та вчителів початкових класів Новобузької загальноосвітньої школи №7 Чепурко Антоніни Іванівни та   Швець Людмили Анатоліївни у формі педагогічного мосту «Нова українська школа – старт реформи. Підготовка майбутнього фахівця для роботи в Новій українській школі у педагогічному коледжі». Педагоги обмінялися досвідом з проблемних питань:

1. Аналіз Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти 1-2 класів О. Я. Савченко.

2. Особливості календарно-тематичного планування в умовах реалізації нового державного стандарту початкової загальної освіти.

3. Урок як основна форма навчання в умовах імплементації Концепції «Нова українська школа».

4. Особливості вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Творча зустріч відбулася з ініціативи Круль В. О., заступника директора з навчальної роботи. Активну участь в роботі педагогічного мосту взяли Созонова Л. Г., завідувач практики та Дрондель В. П., методист коледжу.

Викладачі коледжу, які здійснюють підготовку вчителів початкових класів для роботи в Новій українській школі,  продовжили участь в «Онлайн-курсах для вчителів початкової школи» тривалістю 60 годин, який  розроблений МОНУ, студією онлайн-освіти  EdEra та громадською спілкою «Освіторія». Викладачі коледжу, які успішно завершили навчання,  отримали сертифікати.

Підвищенню професійної компетенції викладачів коледжу сприяє участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних науково-методичних заходах. 

Скорина О. А., директор коледжу, Созонова Л. Г., завідувач практики, брали участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи», яка проводилася на базі Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 22-24 листопада 2018 року. В роботі конференції брали участь Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України та Савченко Олександра Яківна, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України.

Викладачі коледжу беруть активну участь у регіональних методичних об’єднаннях вищих педагогічних навчальних закладів  І рівня акредитації Південного регіону України, які проводяться  у різних  формах. Програми роботи об’єднань були насичені, розглядалися актуальні питання розвитку освіти, навчання та виховання студентів, пропонувалися шляхи розв'язання проблемних завдань.

 • Рада директорів, заступників директорів з навчальної та виховної роботи, методистів на базі КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О. Сухомлинського»  (Скорина О.А., Круль В.О., Вишкова В.М., Дрондель В.П.).
 • Нарада-семінар завідувачів денними і заочними відділеннями на базі КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т.Г.Шевченка» Черкаської області (Скорина Д.О., Короткова В.Г.).
 • Методичне об’єднання викладачів іноземної філології (Бойко С.В., голова регіонального методичного об᾿єднання викладачів іноземної філології та голова предметно-циклової комісії) на базі ВНКЗ «Балтське педагогічне училище» Одеської області.
 • Методичне об’єднання викладачів психолого-педагогічних дисциплін на базі КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т.Г.Шевченка» Черкаської області (Майборода Н.В.,                  Шварьова Н.С.).
 • Методичне об’єднання викладачів дошкільних дисциплін на базі Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С.Макаренка Полтавської області (Вишневська М.С., голова регіонального методичного об᾿єднання викладачів дошкільних дисциплін та голова предметно-циклової комісії, Ольховська Н.А.).
 • Методичне об’єднання викладачів соціально-гуманітарних дисциплін на базі  Білгород-Дністровського  педагогічного училища Одеської області (Лобко Я.О.).
 • Методичне об’єднання викладачів освітньої галузі «Технології» і «Мистецтво» базі  Білгород-Дністровського  педагогічного училища Одеської області (Богза Р.Г., Павлова Л.В.).
 • Методичне об’єднання викладачів фізичного виховання на базі КВНЗ «Нікопольський педагогічний  коледж» ДВНЗ «Криворізький національний університет» Дніпропетровської області (Павленко О.І.).

Викладачі коледжу –  учасники  регіональних методичних об’єднань вищих навчальних закладів І рівня акредитації Південного регіону України, які проведено як OnIine-засідання (Skype-конференція):

 • 01 листопада 2018 року у нараді-семінарі завідувачів навчально-виробничої практики на базі КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т.Г.Шевченка» Черкаської області брала участь Созонова Л.Г., завідувач практики.

У  роботі методичних об'єднань обласного рівня брали участь:

 • Круль В. О. – у семінарі методичного об'єднання заступників  директорів з навчальної роботи (Миколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпропетровського  національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна).
 • Скорина Д.О ., Короткова В.Г. – у семінарі методичного об'єднання завідувачів відділень (Миколаївський будівельний коледж КНУБА).
 • Дрондель В.П. – у методичному семінарі методистів та завідувачів методичними кабінетами (Миколаївський муніципальний академічний коледж).
 • Викладач Орел Т.В. – у методичному об'єднанні викладачів фізики та математичних дисциплін  (Технолого-економічний коледж МНАУ).

Протягом 2018 – 2019 н.р. були надруковані матеріали викладачів коледжу  у різних виданнях:

 • Дрондель В.П. Педагогічний часопис – дієва форма якісної підготовки  майбутніх спеціалістів. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасн6ий стан та перспективи досліджень», Південна фундація  педагогіки.  14-15 вересня 2018 року, м. Одеса,  стор.44.
 • Іванова О.О. Культорологічний підхід до вивчення англійської мови. Збірник доповідей і тез Всеукраїнської  викладацько-студентської науково-практичної  інтернет-конференції «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм». м. Кременчук, 2018 рік
 • Кучерявенко Л.М. Рефлексія – шлях до професійного вдосконалення. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасн6ий стан та перспективи досліджень», Південна фундація  педагогіки.  14-15 вересня 2018 року, м. Одеса,  стор.51.
 • Павленко О.І. Урок футболу. 4-й клас. Ж. «Фізичне виховання в школах України» 2018, №9 (117), стор.
 • Тімашова О.А. Формування творчої особистості у творах для дітей  В. Сухомлинського. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка сучасного педагога через призму ідей В.Сухомлинського» (з нагоди 100-річчя з дня народження В.Сухомлинського). 28-29 листопада 2018 року. м. Умань, ст. 272.
 • Тімашова О.А. Метод проектів як засіб формування професійної компетентності майбутнього педагога. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє». Київ, 2018, стор. 47.

Важливим гострим питанням залишається збереження контингенту студентів. З цією метою викладачами здійснювалися:

 • індивідуальний та диференційний підходи;
 • окремі предметні комісії мають опорні конспекти на електронних носіях;
 • в адаптаційний період груповими керівниками проводяться виховні заходи, спрямовані на вироблення, розвиток умінь вчитися, організовувати свій час.
 • аналіз успішності, причин пропусків занять;
 • координація завідувачами відділень роботи викладачів, які працюють у групах.

З цією метою необхідно активізувати роботу Ради профілактики за участю студентського самоврядування, активів навчальних груп, завідувачів відділень, профспілки.

З метою своєчасного і якісного формування контингенту студентів та розширення рівного доступу випускників шкіл до навчання наказом директора створюється Приймальна комісія – робочий орган коледжу, одним із завдань якого є виконання Плану набору. Над виконанням плану набору потрібно працювати педагогічному колективу з цією метою проводиться викладачами коледжу наступна робота:

- організовується виступи викладачів у школах району, області;

- замовляється реклама на радіо FМ;

- проводиться День відкритих дверей;

- готуються і розповсюджуються оголошення про умови прийому до коледжу та спеціальності;

- постійне оновлення веб-сайту інформацією про навчально-виховний процес та умови вступу.

Для збереження контингенту студентів викладачами слід продумати над:

 • використання проблемних, творчо-пошукових методів навчання;
 • використання диференційних підходів до оцінювання знань студентів;
 • організацію індивідуальної роботи на заняттях;
 • проведення якісних безкоштовних консультацій для студентів.

Коментувати...

Filtered HTML

 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
 • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
 • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

 • Не дозволено жодних HTML теґів.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.