Онлайн-курс для вчителів початкової школи

Студенти педагогічного коледжу успішно завершили "Онлайн-курс для вчителів початкової школи"

 

Програма для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти

Програма з математики

для осіб, які бажають здобувати вищу освіту

на основі повної загальної середньої освіти.

Алгебра і початки аналізу

Розділ Числа і вирази.

1. Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), порівняння чисел та дії з ними. Числові множини та співвідношення між ними.

Програма вступного випробування (співбесіда) на основі повної загальної середньої освіти

Програма

вступного випробування 

з української мови і літератури (співбесіда)

на основі повної загальної середньої освіти

для спеціальностей:

  012  « Дошкільна освіта»;

013 «Початкова освіта»

(денна та заочна  форма навчання)

Програма вступного випробування (співбесіда) на основі базової загальної середньої освіти

Програма

вступного випробування

з української мови (співбесіда)

на основі базової  загальної середньої освіти

для спеціальностей:

  012  « Дошкільна освіта»;

013 «Початкова освіта»

Питання до співбесіди з української мови

Програма комплексного вступного випробування на основі повної загальної середньої освіти (тести)

Програма

комплексного вступного випробування 

з української мови та літератури

на основі повної загальної середньої освіти (тести)

для спеціальностей:

  012  « Дошкільна освіта»;

013 «Початкова освіта»

Програма фахового комплексного іспиту (за професійним спрямуванням) на основі повної загальної середньої освіти

Програма

фахового комплексного іспиту 

з української мови (за професійним спрямуванням)

на основі повної загальної середньої освіти

для спеціальності

  012  « Дошкільна освіта»

(заочна форма навчання)

Пояснювальна записка

Програма вступного випробування з української мови (диктант) на основі базової загальної середньої освіти

Програма

вступного випробування з української мови (диктант)

на основі базової загальної середньої освіти

для спеціальностей:

012  « Дошкільна освіта»;

 013 «Початкова освіта»

Пояснювальна записка

ПРОГРАМА фахового іспиту з педагогіки і психології (заочна форма навчання)

ПРОГРАМА

фахового іспиту з педагогіки і психології

 для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста чи ступеня вищої освіти для осіб, які здобули вищу педагогічну освіту

для здобуття ступеня молодшого спеціаліста

за іншою спеціальністю

Пояснювальна записка

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ на основі базової загальної середньої освіти

ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

з дисципліни “Біологія”

на основі

базової загальної середньої освіти

Вступ до біології

         Бологія – наука про живу природу. Місце біології в системі природничих наук. Різноманітність живих організмів. Основні царства живої природи: Дроб'янки, Рослини, Гриби, Тварини.

         Охорона живої природи.

Сторінки

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.