Презентація творчих груп на методичній раді «Організація роботи творчих груп викладачів як шлях оптимізації фахової підготовки спеціалістів, їх професійної компетентності та творчого пошуку»

16 квітня 2014 року в комунальному вищому навчальному закладі «Новобузький педагогічний коледж» відбулася  презентація творчих груп на методичній раді «Організація роботи творчих груп викладачів як шлях оптимізації фахової підготовки спеціалістів, їх професійної компетентності та творчого пошуку».

У вступному слові В.О. Круль, голова методичної ради, відзначила, що у педагогічному коледжі однією з форм методичної роботи, яка спрямована на розвиток творчого потенціалу педагогів, їх безперервну педагогічну та професійно-методичну освіту, яка зорієнтована в кінцевому результаті на підвищення рівня освіченості, розвинутості та вихованості студентів, є робота викладачів у творчих групах.

М.С. Вишневська, голова предметно-циклової  комісії викладачів дошкільних дисциплін, презентувала роботу творчих груп, які працювали протягом трьох останніх років.

  1. Творча група по створенню комплексу методичного забезпечення педагогічної практики, керівником якої була Гресь О.А.

2. Творча група по створенню авторської краєзнавчої програми для дошкільних навчальних закладів “Дітям про Миколаївщину”, так як виникла реальна необхідність створення варіативної складової змісту дошкільної освіти, яка б мала включати етнічні, історичні, економічні, природничі, соціокультурні особливості регіону, в якому функціонують ДНЗ. Результатом діяльності творчої групи є створена  програма, яка була надрукована та розповсюджена для використання в кожному ДНЗ Миколаївської області.

3. Творча група ОФНКО (оптимізація форм навчання, контролю, оцінювання знань студентів). В межах роботи творчої групи ОФНКО особливо актуальним питанням стало питання оптимізації роботи студентів при написанні ними курсових робіт. Виникла ідея і відразу ж була створена школа студентського всеобучу “Працюємо над курсовою”.  Окрім організації школи студентського всеобучу, члени творчої групи ОФНКО займались методичними питаннями по оптимізації форм навчання. Ними були підготовленні такі методичні посібники:

Кучерявенко Л.М. Лекція – форма організації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів. Шляхи підвищення ефективності сучасної лекції.

Козицька А.І. Семінарські заняття як форма навчальних занять у вищих навчальних закладах.

Гресь О.А. Організація самостійної роботи як необхідна умова набуття професійної компетентності студентів педагогічних коледжів.

Дрондель В.П. Виконання курсових робіт як одна з важливих форм підготовки компетентного фахівця.

Павленко І.В. Практичні заняття як складова педагогічного процесу в вищому навчальному закладі.

Вишневська  М.С. Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів як засіб підвищення ефективності їх професійної підготовки.

Ольховська Н.А. Студентські науково-практичні конференції – шлях до професійної майстерності.

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.