ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ на основі базової загальної середньої освіти

ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ

з дисципліни “Біологія”

на основі

базової загальної середньої освіти

Біологія рослин

       1. Рослинний світ – складова частина природи, його різноманітність. Ботаніка – наука про рослинний світ. Роль рослин у природі, значення в житті людини, господарстві.

        2.  Корінь і його функції. Види коренів. Типи (стрижнева і мичкувата) кореневих систем та їх утворення. Зовнішня і внутрішня будова кореня.

        3.  Пагін і його будова. Брунька – зачатковий пагін,її будова. Бруньки листкові та квіткові, їх будова та розташування на стеблі. Розвиток пагона із бруньки.

        4.  Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка. Жилкування. Листки прості і складні. Розміщення листків на стеблі.

        5.      Вегетативне розмноження рослин у природі і рослинництві. Природні та штучні види вегетативного розмноження. Біологічне і господарське значення вегетативного розмноження.

        6. Квітка, насіння, плід. Квітка – орган насінного розмноження рослин. будова оцвітини, тичинки, маточки. Квітки одно-, двостатеві. Одно- та двостатеві рослини.

       7.       Поняття про систематику рослин. Поняття про таксономічні категорії: вид, рід, родина, клас, відділ, царство. Рослинні угрупування.

Біологія тварин

        1. Тваринний світ – складова частина природи. Подібність і відмінність тварин, рослин і грибів; місце тварин у природі.

        2.      Одноклітинні тварини. Загальна характеристика одноклітинних, особливості їх будови і життєдіяльності.

        3. Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Гідра. Зовнішня і внутрішня будова. Типи клітин.

        4. Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості будови і життєдіяльності на прикладі план арії білої. Паразитичні плоскі черви. Представники та їх життєві цикли.

        5. Круглі черви. Загальна характеристика типу. Аскарида людська, її будова та життєдіяльність. Цикл розвитку. Розмноження.

         6. Кільчасті черви. Загальна характеристика типу. Зовнішня і внутрішня будова та життєдіяльність дощового черв`яка. Розмноження. Роль дощових черв`яків у ґрунтоутворенні.

         7. Молюски. Загальна характеристика типу. Ставковик великий. Беззубка. Зовнішня та внутрішня їх будова та особливості життєдіяльності.

Біологія людини

        1. Організм людини як цілісна біологічна система. Органи, фізіологічні та функціональні системи органів.

        2. Ендокринна система. Роль ендокринної системи в забезпеченні життєдіяльності.

        3. Нервова система. Основні уявлення про нервову систему, її значення в регуляції та узгодження функцій організму людини, у взаємодії організму з довкіллям.

        4. Опорно-рухова система. Опорно-рухова система людини, її функції та значення. Кісткова та хрящова тканини, зв’язки та сухожилки.

5. Система органів дихання. Будова і функції верхніх (носова порожнина, носоглотка, ротоглотка) і нижніх (гортань, трахея, бронхи) дихальних шляхів. Будова і функції легень, їх розташування в організмі людини. Альвеоли.

6. Система органів травлення та обмін речовин в організмі людини. Значення процесів травлення та всмоктування поживних речовин у шлунково-кишковому тракті для життєдіяльності організму людини.

Коментувати...

Filtered HTML

  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
  • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.