Практична робота "LibreOffice Calc" 3

Тема: Робота з об'єктами в електронних таблицях. Побудова графіків та діаграм.

 

Мета: Сформувати в учнів практичні навички побудови діаграм в електронних таблицях. Закріпити навички введення і форматування даних, заповнення комірок елементами прогресії, використання у формулах абсолютних, змітаних і відносних адрес комірок.

 

Задача 1. Відомо, що після того, як 1 вересня 2006 року в місті N з'явився перший комп'ютерний вірус, кожен місяць їх кількість стала подвоюватися. Підготувати статистичний звіт про кількість вірусів за період з 1 вересня 2006 року до 01 жовтня 2007 року. Побудувати заданими графік і діаграму. Оформити їх.

Задача 2. У продавця зламався калькулятор. Для полегшення розрахунків з покупцями складіть продавцю «шпаргалку» — таблицю вартості товару від 100 г до 1 кг включно з інтервалом 100 г.

 

Хід роботи

 

1.Викликати програму LO Calc. Підготувати документ до розв’язку задачі 1.

2.Занести в комірку А1 заголовок «Дата», у комірку В1 — «Кількість вірусів».

3.Занести в комірку А2 дату «01.09.06», у комірку В2 — число 1.

4.Заповнити стовпець «Дата» за прогресією.

5. Заповнити стовпець «Кількість вірусів» прогресією.

6. Перемістити таблицю на п'ять рядків униз і на один стовпець вправо.

7.Побудувати за даними графік такий, як показано на малюнку.

(Виділити таблицю. Викликати майстер діаграм командою меню Вставка/Діаграма або кнопкою панелі інструментів. У першому вікні діалогу вибрати тип і вид графіка. У наступних у разі необхідності внести зміни, орієнтуючись на зображення графіка. Готовому графіку надати необхідний розмір і розмістити справа від таблиці).

8.Скопіювати таблицю на лист 2, надати їй ім'я і відформатувати за допомогою стандартного

стилю. (Команда меню Формат/Автоформат).

9. Перейменувати Лист 1 і Лист 2 на Вірус1 і Вірус 2 відповідно.

10. Зберегти документ у папці «Група <номер групи>», надавши йому ім’я Практична_LO Calc_4.

11. Підготуйте документ до розв’язку задачі 2.

12. Занести до комірок за зразком назви продуктів і їхні ціни у форматі Грошовий.

13. Визначити для послідовності 0,1; 0,2; 0,3; ... 1 тип прогресії, крок і кінцеве значення. Занести до комірки С1 початкове значення прогресії — 0,1.

14.Занести до комірки С2 формулу для обчислювання вартості 100 г горіхів. У формулі для подальшого її копіювання необхідно використати змішані адреси комірок. (Визначити, які елементи адрес формули у ході копіювання не повинні змінюватися, і поставити перед кожним з них символ «$ »).

15.Виділити комірку С2. За допомогою маркера заповнення скопіювати формулу на діапазон С2: С5.

16.Виділити діапазон С2: С5. За допомогою маркера заповнення скопіювати формули на діапазон С2: L5.

17.Перемістити таблицю на 4 рядки вниз і 1 стовпець вправо. Відкоригувати ширину стовпців.

18.Відформатувати таблицю за допомогою стандартного стилю.

19. За допомогою WordArt надати заголовок таблиці за власним бажанням.

20. Побудувати діаграму по цінах продуктів за зразком (Виділити діапазон В12: С15. Викликати майстер діаграм командою меню Вставка/Диаграмма або кнопкою на панелі інструментів. У першому вікні діалогу вибрати тип і вид діаграми. У наступних при необхідності внести зміни, орієнтуючись на зображення діаграми. Готовій діаграмі надати необхідний розмір і розмістити під таблицею).

0,00 грн.

2,00 грн.

4,00 грн.

6,00 грн.

8,00 грн.

10,00 грн.

12,00 грн.

14,00 грн.

16,00 грн.

Ряд1 7,50 грн. 7,00 грн. 14,20 грн. 11,25 грн.

Горіхи Родзинки Чорнослив Курага

21. Зберегти документ у папці «Група <номер групи>», надавши йому ім’я Практична_LO Calc_5.

22. Показати виконану роботу Викладачу.

23. Закрити програму. Виключити комп'ютер.

Коментувати...

Filtered HTML

  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
  • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.