Програма комплексного вступного випробування на основі повної загальної середньої освіти (тести)

Програма

комплексного вступного випробування 

з української мови та літератури

на основі повної загальної середньої освіти (тести)

для спеціальностей:

  012  « Дошкільна освіта»;

013 «Початкова освіта»

(денна і заочна форма навчання)
         Пояснювальна записка

         Вступні випробування на основі повної загальної середньої світи у вигляді тестів проводяться для категорій вступників, передбачених Умовами прийому  та Правилами прийому до КВНЗ «Нововбузький педагогічний коледж» у 2020 році.

            Програма з української мови передбачає перевірку рівня теоретичної підготовки вступників: знання звукового складу мови, лексичного багатства, частин мови, синтаксису простого та складного речення, а також практичну: визначення співвідношення звуків і букв у словах та наголосу у словах, удосконалення навички правопису, розрізнення багатозначних слів і омонімів, типів переносного значення слова, удосконалення навичок відмінювання іменних частин мови; визначення видів односкладних, складних речень (підрядних, сурядних, безсполучникових, змішаного типу) та вживання розділових знаків.

         Програма з української літератури спрямована на  перевірку розуміння вступниками змісту художніх творів, усвідомлення особливості індивідуального стилю письменника, його ролі у літературному процесі.

         Робота складається з трьох частин. Частина 1 містить 33 завдання різних форм з української мови. Частина 2 містить 24 завдання різних форм з української літератури. Частина 3 передбачає написання власного висловлення.

Інструкція щодо виконання роботи.

1. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
2. Відповідати  тільки на конкретно поставлене завдання. Відповіді вписувати чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожної форми завдань.
3. У разі необхідності використовувати  чернетку.

4. Необхідно виконати всі завдання. Результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, зазначених у бланку А, та якості написання власного висловлення в бланку Б.                                                                         

Коментувати...

Filtered HTML

  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
  • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.