Педагогічна рада

30 серпня 2018 р. У Комунальному вищому навчальному закладі «Новобузький педагогічний коледж» відбулася  підсумково-інструктивна педагогічна рада на тему «Аналіз результатів діяльності педагогічного коледжу за 2017-2018 навчальний рік та основні завдання роботи на наступний навчальний рік із забезпечення якісної підготовки  майбутніх спеціалістів» (На основі Плану заходів Кабінету Міністрів України на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та вищої освіти) за планом:

1. Якісна підготовка майбутнього спеціаліста як основа становлення його професійної компетентності та головні завдання роботи коледжу у 2018-2019 навчальному році.

Скорина О.А., директор педколеджу

2. Нова українська школа – старт реформи. Підготовка фахівця для роботи в Новій українській школі.

Созонова Л.Г., викладач психолого-педагогічних дисциплін

3. Аналіз навчально-виховної роботи коледжу за 2017-2018 навчальний рік  у відповідності до сучасних вимог якісної підготовки педагогічних кадрів та пріоритетні напрямки розвитку у 2018-2019 навчальному році.

  - Пошук ефективних засобів удосконалення компетентнісного підходу до організації навчального процесу у коледжі.

   Круль В.О., заступник  директора 

 з  навчальної     роботи

-  Стимулювання якісної і систематичної успішності студента – запорука його професійної компетентності.

                                                                                                       Скорина Д.О., Короткова В.Г.,

                                                                                                        завідувачі  відділеннями

 • Педагогічна практика  студентів коледжу як основа якісної професійної  підготовки майбутнього фахівця.                                              

                                                                                             Созонова Л.Г., завідувач практикою

 • Нова стратегія виховної роботи у педагогічному коледжі відповідно до сучасних умов  життя України.

                                                                           Вишкова В.М., заступник  директора з   виховної роботи

4. Підсумки прийому і шляхи вдосконалення профорієнтаційної роботи та вступних випробувань у коледжі.

                                       Євглевська С. Є.

5. Обговорення та затвердження плану роботи коледжу на 2018-2019 н.р.

                                         Круль В.О., заступник  директора 

 з  навчальної     роботи

6. Про перевід студентів ІІІ курсу спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта »на наступний курс.

7. Вибори секретаря педагогічної ради.

Відповідно до плану проведення прийняті відповідні рішення:

Перше питання

         1. Продовжувати будувати освітньо-виховний процес у коледжі відповідно до законодавства України щодо функціонування та розвитку вищої освіти.

Директор,

педагогічний колектив.

Постійно.

  2. Продовжувати спрямовувати освітньо-виховну та методичну роботу, практичну підготовку студентів на реалізацію  науково-методичної проблемної теми коледжу: «Впровадження прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних технологій в освітньо-виховний процес – шлях до становлення професійної компетентності майбутніх спеціалістів».

Дирекція коледжу,

педагогічний колектив.

Постійно.

3. Головними завданнями роботи коледжу на 2018-2019 навчальний рік визначити:

 • забезпечення якісної загальноосвітньої та професійної підготовки майбутніх учителів  шляхом компетентнісного, діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів до організації педагогічного процесу;
 • впровадження сучасних освітніх технологій;
 • створення та впровадження розвивального освітньо-виховного простору;
 • підвищення професійної майстерності викладачів;
 • виховання різнобічно розвиненої особистості з критичним мисленням, патріота з активною громадянською позицією.

Дирекція коледжу,

педагогічний колектив.

Постійно.

Друге питання

1. Оновити зміст підготовки майбутнього спеціаліста згідно з Концепцією Нової української школи:  розробити робочі програми у відповідності до нових стандартів підготовки вчителя чи модернізувати чинні навчальні  програми відповідно до Стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

Заступник директора з навчальної роботи,

викладачі.

Вересень.

2.  Впроваджувати оновлену модель вчителя початкової освіти згідно із Концепцією Нової української школи та Професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

Заступник директора з навчальної роботи,

викладачі.

Постійно.

3. У роботі педагогічного колективу, спрямованій на підготовку майбутніх вчителів початкових класів,  керуватися навчально-методичним посібником «Нова українська школа: порадник для вчителя».

Голови предметно-циклових комісій,

викладачі.

Вересень-жовтень.

Третє питання

           1. З метою якісної підготовки професійно компетентного спеціаліста продовжувати роботу щодо  впровадження в освітньо-виховний процес інноваційних технологій, інтерактивних форм навчання та виховання, вдосконалення комп’ютерних систем тестування і контролю знань.

Заступники  директора з навчальної та виховної  роботи,

викладачі.

Постійно.

2. Підвищувати ефективність інформаційно-навчального середовища коледжу: здійснювати апробацію навчальних програм та платформ; створювати  персональне навчальне середовище кожного учасника освітнього процесу.

Заступник директора з навчальної роботи,

методист коледжу,

педагогічний колектив.

Постійно.

         3. Продовжувати удосконалювати систему роботи щодо підвищення якості знань студентів та попередження пропусків  занять без поважних причин.

Завідувачі відділеннями,

групові керівники, викладачі.

Постійно.

          4. З метою збереження контингенту студентів денної та заочної форм навчання посилити індивідуальну роботу зі студентами в процесі проведення навчальних занять та виховних заходів.

Завідувачі відділеннями,

групові керівники, викладачі.

Постійно.

5. Впроваджувати нові підходи, оновлювати зміст та методичне забезпечення педагогічної практики відповідно до особливостей роботи  Нової української школи.

Завідувач педагогічної практики,

методисти педагогічної практики.

Постійно.

6. Виховну роботу в групах спрямувати  на  виховання різнобічно розвиненої особистості, патріота України з активною громадянською позицією.

Заступник  директора з виховної  роботи,

групові керівники, викладачі.

Постійно.

Четверте питання

1. Активізувати  профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл з метою якісного набору студентів денної та заочної форм навчання на 2019-2020 навчальний рік, удосконалювати систему професійного відбору, виявлення схильності до педагогічної діяльності.

Відповідальний секретар приймальної комісії,

голова Ради профорієнтації,

групові керівники, викладачі,

практичний психолог.

Протягом навчального року.

Коментувати...

Filtered HTML

 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
 • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
 • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

 • Не дозволено жодних HTML теґів.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.